Zgierz

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Zgierza (UM)
  • 95-100 Zgierz
  • pl. Jana Pawła II 16
  • Tel.: +48 42 716-28-54
  • www.umz.zgierz.pl
  • E-mail: poczta@umz.zgierz.pl
 • Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu (MUK)
  • 95-100 Zgierz
  • pl. Kilińskiego 7
  • Tel.: +48 42 716-21-49
  • www.muk.zgierz.pl
  • E-mail: biuro@muk.zgierz.pl
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu (TBS)
  • 95-100 Zgierz
  • ul. Łąkowa 20/1
  • Tel.: +48 42 299-79-18
  • www.tbs.zgierz.pl
  • E-mail: biuro@tbs.zgierz.pl
  • NIP: 732-17-53-712
  • REGON: 471688827
 • Starostwo Powiatowe w Zgierzu
  • 95-100 Zgierz
  • ul. Sadowa 6a
  • Tel.: +48 42 719-01-80
  • www.zgierz.pl/powiat
  • E-mail: starostwo@powiat.zgierz.pl
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zgierzu (ZUS)
  • 95-100 Zgierz
  • ul. Długa 43
  • Tel.: +48 42 716-65-15
 • Szpital Wojewódzki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
  • 95-100 Zgierz
  • ul. Parzęczewska 35
  • Tel.: +48 42 714-45-00
  • www.wss.zgierz.pl
  • E-mail: szpital@wss.zgierz.pl
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu (ZSO)
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu (SLO)
 • Zespół Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka (Ekonomik)
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu (MOSiR)
  • 95-100 Zgierz
  • ul. Wschodnia 2
  • Tel.: +48 42 716-49-64
  • www.mosir.zgierz.pl
  • E-mail: mosir-zgierz@wp.pl
 • Urząd Skarbowy w Zgierzu (US)
  • 95-100 Zgierz
  • ul. Ks. J. Popiełuszki 8
  • Tel.: +48 42 270-10-00
  • www.uszgierz.pl
  • E-mail: us1026@ld.mofnet.gov.pl
  • NIP: 732-14-14-424
  • REGON: 470520149
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu (PUP)
  • 95-100 Zgierz
  • ul. Barona 10
  • Tel.: +48 42 716-49-41
  • www.pupzgierz.pl
  • E-mail: sekretariat@pupzgierz.pl

O Zgierzu

Miasto powiatowe w województwie łódzkim, na pograniczu Wzniesień Łódzkich i Wysoczyzny Łaskiej, nad Bzurą, w Łódzkim Okręgu Przemysłowym. 58 tysięcy mieszkańców (2003).

Ośrodek przemysłowy i usługowy; rozwinięty przemysł chemiczny, w tym zakłady Boruta-Kolor (barwniki włókiennicze, do skór, papieru, drewna i płyt pilśniowych), Eurofoam Polska (pianka poliuretanowa), producenci chemii budowlanej, barwników do tworzyw sztucznych; ponadto przemysł: włókienniczy (Textil Uniwersał "Euro"), odzieżowy, dziewiarski (rajstopy, odzież), elektromaszynowy (maszyny szwalnicze, części do silników spalinowych, narzędzia); wytwórnie opakowań papierowych i z tworzyw sztucznych, drukarnie; działa Podstrefa Zgierz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2004 utworzono Park Przemysłowy Boruta Zgierz. Ważny węzeł drogowy (droga europejska Gdańsk-Ateny, Pabianice-Stryków, do Kutna) na skrzyżowaniu linii kolejowej Warszawa-Łódź i Łódź-Kutno; węzeł szlaków turystycznych: Pamięci Ofiar Hitlerowskiego Ludobójstwa, Okolic Łodzi oraz do rezerwatu Ciosny. Ośrodek oświatowy; wiele szkół ponadgimnazjalnych, Kolegium Nauczycielskie, College Handlowy; Instytut Barwników i Produktów Organicznych; działają: Muzeum Miasta Zgierza z muzeum wnętrz Kruszówka, domy kultury (teatry amatorskie, w tym Teatr "Orfa", Zespół Pieśni i Tańca "Boruta"), towarzystwa - Śpiewacze "Lutnia" (od 1907), Przyjaciół Zgierza, Kultury Teatralnej Zgierza i Powiatu Zgierskiego, Ochrony Kultury Zgierza; wiele imprez kulturalnych ("Słodkobłękity" — Ogólnopolskie Zgierskie Spotkania Małych Teatrów, "Zderzak" Ogólnopolski Festiwal Muzyki Pop-Rock, jarmark Zgierski, Święto Miasta Zgierza, Lato z Muzyką "Gromiła"). Obiekty sportowo-rekreacyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, tory i hala łucznicza, hala zapaśnicza, stadion, kryta pływalnia, ośrodek rekreacyjny Malinka), Centrum "Stacja Nowa Gdynia" (m.in. kryta pływalnia), Klub Sport "Włókniarz" (stadion); liczne zawody sportowe, także o zasięga ogólnopolskim. Współpraca partnerska z miastami: Orzysz, Kieżmark (Słowacja), Glauchau (Niemcy), oraz litewskim rejonem Kupiszla, ukraińskim rejonem Maniewicze i gminą Supraśl.

Stare Miasto o nieregularnej sieci ulic leży na wzgórzu na prawym brzegu rzeki; na przeciwległym brzegu znajduje się Nowe Miasto, które zachowało układ urbanistyczny z 1. połowy XIX w. (centralnie usytuowany Nowy Rynek, domy tkaczy i klasycystyczne budynki użyteczności publicznej); śródmieście otaczają osiedla bloków mieszkalnych (Pietrusińskiego, Duboisa, Okrzei, Kurak, 650-lecia), na obrzeżach - zabudowa luźna, indywidualna, z dużym udziałem gruntów rolnych i ogrodów; w granicach administracyjnych Zgierza 3 kompleksy leśne - Dąbrówka (północ), Chełmy i Okrąglik (na pograniczu z Łodzią) oraz Krogulec (północny zachód). W pobliżu Zgierza rezerwaty: florystyczny Ciosny i leśne Dąbrowa Grotnicka i Grądy nad Lindą, w sąsiedztwie wieś Grotniki.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia i zabytki

Wczesnośredniowieczny gród książęcy i wieś na trakcie Kraków-Toruń, wzmiankowany 1231; należał do dóbr królewskich; w XIII w. parokrotnie miejsce zjazdów państwowych; prawa miejskie przed 1288; istniała tu komora celna; lokalny ośrodek rzemieślniczy (m.in.: szewstwo, garncarstwo) i handlowy (targi i jarmarki); w XVII w. utworzono starostwo zgierskie. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskich; od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie). Intensywny rozwój od 1. połowy XIX w. związany z powstaniem przemysłu włókienniczego; od 1817 napływ rękodzielników włókienników; w pobliżu Zgierza założono osadę sukienników, tzw. Nowe Miasto; 1821 spisano tu tzw. umowę zgierską określającą warunki osiedlania się w okręgu łódzkim imigrantów rzemieślników; od 1831 główny ośrodek produkcji sukienniczej w kraju (eksport do Rosji i Chin); po 1831 produkcja bawełny, 1837 uruchomiono pierwszą fabrykę sukna stosującą napęd parowy. W końcu XIX w. w Zgierzu było ponad 100 przedsiębiorstw (m.in. przędzalnie wełny i bawełny, fabryka maszyn włókienniczych, odlewnia); od 1894 rozwój przemysłu chemicznego; od 1903 połączenie kolejowe; 1871-74 i 1905-07 strajki. Podczas I wojny światowej dewastacja zakładów przemysłowych; w okresie międzywojennym budowa węzła kolejowego, rozwój i modernizacja przemysłu. W czasie okupacji niemieckiej 1939-45 wcielony do III Rzeszy, masowe wysiedlenia ludności do GG, egzekucje mieszkańców (m.in. około 5 tysiące osób stracono w pobliskim lesie Krogulec). W 1798-1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Zabytki:

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Zgierz w liczbach

Powierzchnia miasta 42,3 km2 (4 233 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 58 313
Liczba urodzeń w 2006 roku 500
Liczba zgonów w 2006 roku 674
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 802
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 654
Ilość osób, które pracują 11 265
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 4 302
Ilość książek w miejskich bibliotekach 146 038 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 149 (o średniej powierzchni 96,0 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 79
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 6 518
Dochody miasta (gminy) 93 647 926,48 zł
Wydatki miasta (gminy) 99 214 789,01 zł
Średnia pensja w powiecie zgierskim 2 135,01 zł (co stanowi 81,0% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie zgierskim 46 478
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 16,2
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl